วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ไปฮันนี่มูนกันดีกว่าคุณลักษณะของพันธุ์ไม้ประดับ ต้นไม้ประดับที่สามารถเลือกเอามาปลูกใส่ในกระถางตั้ง แขวน หรือภาชนะอื่นๆ ไว้ใช้ประดับในร่มภายในบ้าน อาคาร และในห้องต่างๆ นั้น ที่เหมาะสมที่สุดแล้วควรจะเป็นพวกต้นไม้ดอก เพราะว่าไม้ใบมีคุณสมบัติที่ทนทาน สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และมีใบให้ดูตลอดเวลา อีกทั้งใบยังมีลวดลายที่สวยงามต่างๆ กันให้เลือกปลูฟหลายชนิดพันธุ์อีกด้วย ว่าไปแล้วไม้ประดับใอาคารก็คือไม้ใบนั่นเอง แต่ถ้าพิจรณาให้ดีแล้วจะพบว่า ต้นไม้ที่ใช้ปลูกประดับนั้น นอกจากทรงต้นแล้ว ต้นไหนจะงดงามมากน้อยเพียงใดก็ต้องพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะรูปร่างของใบ 2. ลวดลายหรือสีสันใบ 3. ลวดลายของเส้นใบ 4. การจัดรูปเรียงใบบนต้น 5. เนื้อของใบ
พัทยาของฉัน
คุณลักษณะของพันธุ์ไม้ประดับ ต้นไม้ประดับที่สามารถเลือกเอามาปลูกใส่ในกระถางตั้ง แขวน หรือภาชนะอื่นๆ ไว้ใช้ประดับในร่มภายในบ้าน อาคาร และในห้องต่างๆ นั้น ที่เหมาะสมที่สุดแล้วควรจะเป็นพวกต้นไม้ดอก เพราะว่าไม้ใบมีคุณสมบัติที่ทนทาน สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และมีใบให้ดูตลอดเวลา อีกทั้งใบยังมีลวดลายที่สวยงามต่างๆ กันให้เลือกปลูฟหลายชนิดพันธุ์อีกด้วย ว่าไปแล้วไม้ประดับใอาคารก็คือไม้ใบนั่นเอง แต่ถ้าพิจรณาให้ดีแล้วจะพบว่า ต้นไม้ที่ใช้ปลูกประดับนั้น นอกจากทรงต้นแล้ว ต้นไหนจะงดงามมากน้อยเพียงใดก็ต้องพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะรูปร่างของใบ 2. ลวดลายหรือสีสันใบ 3. ลวดลายของเส้นใบ 4. การจัดรูปเรียงใบบนต้น 5. เนื้อของใบ